جمعه ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۹

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

با نمایش ۴۹ روز مانده به المپیک، حلقه‌های المپیک به صورت سمبلیک روی برج ایفل نصب شد.

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

 

 

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

تصاویر | نصب حلقه‌های المپیک پاریس روی برج ایفل

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب