بحران کم آبی ۲۶۹ شهر را تهدید می‌کند

بحران کم آبی ۲۶۹ شهر را تهدید می‌کند

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور سرانه مصرف آب در کشور را ۲۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: ۲۶۹شهر با تنش‌آبی در سطح کشور شناسایی شده اند.

تازه‌ها