پلیس: گشت ارشاد نداریم!

پلیس: گشت ارشاد نداریم!

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: گشت ارشاد نداریم و گشت‌های انتظامی با هنجارشکنان و هرکسی که قانون را رعایت نکند، برخورد می‌کنند.

تازه‌ها