اینجا اقتصاد به دریا گره می‌خورد

اینجا اقتصاد به دریا گره می‌خورد

 بی‌شک بخشی از اقتصاد فریدونکنار به دریا و ماهیگیری گره خورده است و بحث معیشت صیادان را نمی‌توان نادیده گرفت. برای جبران کسر درآمد صیادانی که در این فصل اجازه ماهیگیری ندارند، چه اقداماتی انجام شده است؟  
۱

تازه‌ها