سایه سنگین بدعهدی بر پروژه‌های ملی مسکن قزوین

سایه سنگین بدعهدی بر پروژه‌های ملی مسکن قزوین

برخی از متقاضیان مسکن ملی از افزایش هزینه‌های ساخت ناراضی هستند و با ابراز ناراحتی عنوان می‌کنند که دیگر هیچ پولی برای پرداخت ۵۵میلیون تومان نهایی و تحویل واحد‌ها ندارند و از دولت انتظار مساعدت دارند.

تازه‌ها