ماسک بزنید و در هوای آزاد ندوید

ماسک بزنید و در هوای آزاد ندوید

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به آلودگی هوای خراسان شمالی گفت: پرهیز از قدم زدن در پارک‌ها و دویدن در فضای آزاد و استفاده از ماسک‌ مناسب توصیه می‌شود.

تازه‌ها