ریزگرد‌ها گلوی شرق و غرب کشور را می‌فشارند!

ریزگرد‌ها گلوی شرق و غرب کشور را می‌فشارند!

عوامل زیادی در کاهش کیفیت هوای این روز‌های بخش شمال و شمال شرق کشور دخیل است که بیابان قره قوم ترکمنستان در همسایگی ما و زمین‌های کشاورزی خشک و رها شده در استان‌های شرقی، از منابع تولید گردوغبار محسوب می‌شود.

تازه‌ها