دختر هنجارشکن بازداشت شد

دختر هنجارشکن بازداشت شد

دختر نوجوانی که فیلم رفتار هنجارشکنانه وی در یک مکان عمومی در خروجی شهر قم در فضای مجازی منتشر شده بود، بازداشت شد.
ماجرای درگیری مسلحانه در شیراز چه بود؟

ماجرای درگیری مسلحانه در شیراز چه بود؟

قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمان و وقوع حادثه شد.
۱

تازه‌ها