متهم ردیف اول خشکی دریاچه ارومیه کیست؟

متهم ردیف اول خشکی دریاچه ارومیه کیست؟

به اعتقاد کارشناسان محیط زیست ، کشاورزی سنتی ،  کشت محصولات پر آب‌بر و ، حفر چاه های متعدد  و همچنین خشکسالی، از جمله عوامل اصلی وضعیت بغرنج فعلی دریاچه ارومیه است ؛ اما به راستی کدام یک از این عوامل در وقوع این وضعیت نقش بیشتر و اصلی داشته اند؟ و چرا عزم جدی برای حذف مجموعه این عوامل وجود ندارد؟

تازه‌ها