گزارش میدانی «اطلاعات» از وضعیت بیمارستان‌ها: حال خدمات درمانی ناخوش است

گزارش میدانی «اطلاعات» از وضعیت بیمارستان‌ها: حال خدمات درمانی ناخوش است

یمارستان‌های بخش خصوصی به جولانگاه بدل شده است، دریافت هزینه‌های نجومی از سوی جراحان و متخصصان بعضا در قالب زیر میزی، تکرار آزمایش‌ها و ابزار‌های تشخیصی دیگر از بیماران دریافت می‌شود و دار و ندار آنان، به حساب‌های ورم کرده بانکی‌شان  واریز می‌شود که در این آشفته بازار، تنها کور سوی امید بیماران، بیمارستان‌های دولتی است که به گفته مردم، آن‌ها هم شرایط خوبی ندارند و به عنوان مثال برای دریافت نوبت ویزیت پزشکان فوق تخصص در بیمارستان‌های تامین اجتماعی باید هفته‌ها منتظر ماند!
۱

آخرین مطالب

آرشیو