محموله ۵ تنی مرغ زنده کشف شد

محموله ۵ تنی مرغ زنده کشف شد

مقدار ۲ هزار و ۳۰ قطعه مرغ زنده به وزن تقریبی ۵ تن، فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف و تحویل کشتارگاه این شهرستان شد.

تازه‌ها