امام شنبه تا جمعه!

امام شنبه تا جمعه!

آل هاشم بومی آذربایجان است و پدر و اجداد پدری او در این شهر زندگی کرده اند. ساده زیستی و دمخور بودن او با مردم کوچه و بازار رفتار همیشگی اوست و اگر غیر از این بود متظاهرانه جلوه میکرد و محبوب دل مردم نمیشد.
دست تقدیر یا سرانگشت تدبیر

دست تقدیر یا سرانگشت تدبیر

برخلاف عقیده بعضی‌ها که دست تقدیر را برتر از سرانگشت تدبیر می‌دانند: باید کوشید و به مراد رسید و دانست که گنج شایگان را به رایگان نمی‌دهند.
طرح شکست خورده‌ی ۲ دولت

طرح شکست خورده‌ی ۲ دولت

واقعیت این است که اکنون شرایط منطقه ای در مقایسه با دهه های گذشته بسیار فرق کرده و آنها این بار این طرح را نه در چهارچوب دوجانبه بین اسرائیل و فلسطینی ها بلکه در چهارچوب یک استراتژی بزرگ منطقه ای به گونه ای مطرح می کنند که هیچ طرفی نتواند با آن مخالفت کند.
۱

آخرین مطالب

آرشیو