يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۰:۱۹

تثبیت دارو‌های ضدسرطان به کمک نانوفناوری

به‌‌کارگیری نانوفناوری، راه‌های جدیدی را برای تهیه، توسعه و حمل کارآمد و مؤثر داروهای ضدسرطان باز کرده است.

ضمیمه دانش امروز روزنامه اطلاعات نوشت: تثبیت مولکول‌‌ها و بیومولکول‌ها در سطح، امکان طراحی و ساخت سامانه‌های جدید شیمیایی و بیوشیمیایی را فراهم می‌کند. از جمله این کاربردهای تخصصی این تکنیک می‌توان به طراحی و ساخت سامانه‌های جدید و پیشرفته در تکنولوژی هدفمند‌شده انتقال داروها به ویژه داروهای ضدسرطان، اشاره کرد.

به‌‌کارگیری نانوفناوری، راه‌های جدیدی را برای تهیه، توسعه و حمل کارآمد و مؤثر داروهای ضدسرطان باز کرده است. در همین راستا، تاکنون انواع مختلفی از سامانه‌های چند عاملی، بر پایه پلیمرها، ساختارهای مزومتخلخل، ترکیبات مغناطیسی و طلا برای تثبیت و انتقال داروها در درمان ترکیبی استفاده شده‌است اما مقاومت دارویی در رابطه با درمان سرطان، یک چالش اساسی محسوب می‌شود.

تلاش‌های زیادی برای غلبه بر مشکلات مقاومت دارویی انجام شده‌است. از جمله داروهای ضدسرطان که از نظر جهانی مورد توجه قرار دارند، دوکسوروبیسین و پمتریکس است.

در این زمینه، پژوهشگران دانشگاه اصفهان موفق به تثبیت داروهای ضدسرطان دوکسوروبیسین و پمتریکس و عامل هدفمند‌کننده گلوتامین در سطح طلا و بررسی اندرکنش نانوساختارهای حاصل با سلول‌های سرطانی شدند.

هدف آن‌ها در این پژوهش، در ابتدا تثبیت گلوتامین به‌عنوان عامل هدفمند‌کننده در سطح طلا سپس توصیف و بررسی رفتار فیزیکوشیمیائی نانوساختارهای حاصل شده بود.در ادامه کار از سطح هدفمند‌شده برای تثبیت داروهای ضدسرطان از طریق برهم‌کنش‌های کووالانسی استفاده شده و نانوساختارهای حاصل که حاوی عامل هدفمند‌کننده و داروهای ضدسرطان هستند نیز از نظر پایداری و به دست آوردن اطلاعات بنیادی بررسی و مطالعه شدند.

نتایج این پژوهش می‌‌تواند در تولید دانش فنی برای تهیه نانوساختارهای تشخیصی درمانی ترکیبی هدفمند شده مفید و کارآمد باشد و در سطح بین المللی، افق‌های روشنی را در سنتز نانوساختارهای هدفمند انتقال داروهای ضدسرطان ایجاد کند.به گفته این پژوهشگران، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بزرگ‌ترین مشکل پیش روی انجام این طرح بود و دستگاه‌‌های مورد نیاز باید طوری تنظیم می‌شد که سلول‌های مورد آزمایش، از بین نرود. اما در هر صورت آن‌ها توانستند این مشکلات را برطرف و طرح را به نتیجه برسانند.

این طرح با عنوان «تثبیت داروهای ضدسرطان دوکسوروبیسین و پمتریکس و عامل هدفمند‌کننده گلوتامین در سطح طلا: تهیه، توصیف فیزیک و شیمیایی و بررسی اندرکنش نانوساختارهای حاصل با سلول‌های سرطانی» توسط فاطمه یعقوبی، پژوهشگر پسادکتری شیمی تجزیه انجام شد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
نظرسنجی
کدام سریال نوروزی تلویزیون را تماشا کردید؟
آخرین مطالب