چهارشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۸

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داده است که امروز به مرحله فروپاشی کامل ساختار (نظام) بهداشتی در نوار غزه رسیده ایم. وی افزود امروز نمی‌توانیم هیچ خدمتی را در بیمارستان‌های نوار غزه ارائه کنیم. این سخنگو تاکید کرد ساعات آینده برای آینده خدمات بهداشتی بسیار خطرناک خواهد بود. باید فورا سوخت وارد شود تا نظام بهداشتی نجات یابد.

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

تصاویری تلخ از زخم‌هایی که اسرائیل به مردم غزه می‌زند +تصاویر

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب