دلار باز هم از کنترل دولت خارج شد؟

 

فعالان بازار محدوده حال حاضر نرخ ارز را حساس تلقی کرده و معتقدند که بازارساز نسبت به این روند افزایشی واکنش نشان خواهد داد. این افراد ضمن اشاره بر روندهای افزایشی پیشین نرخ ارز و افت قیمت‌های پس از آن، بر این باورند که به احتمال زیاد نهاد بازارساز با تقویت بخش عرضه در بازار از پول ملی حمایت کرده و در نتیجه روند افزایشی جدید جبران شود. البته قابل ذکر است که در هفته گذشته بانک مرکزی با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی تلاش کرد تا بخشی از تقاضای ارزی را پاسخ دهد و از فشار روی معاملات آزاد بکاهد. در نتیجه می‌توان گفت این شرایط بازار با درنظر گرفتن سیاست جدید بازارساز است و درصورتی که این عملیات اجرایی نمی‌شد احتمال رشد قیمت‌های شدیدتر در بازار وجود داشت. اما سوال اصلی اینجاست که واکنش بازارساز چه زمانی و تا چه میزانی خواهد بود.