جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۳

شاه‌دوستان در خیابان خراسان جشن گرفتند! +عکس

هفتاد سال قبل، به مناسبت سالگرد جلوگیری شاه دوستان از خروج شاه مراسم جشنی در منزل طیب حاج رضایی برگزار شد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، روز ۹ اسفند ۱۳۳۱ در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری دکتر مصدق، محمدرضا پهلوی قصد داشت که کشور را ترک کند، تعدادی از طرفداران شاه در مقال کاخ اختصاصی تجمع کرده و او را منصرف کردند. یک سال بعد به مناسبت خارج نشدن شاه از کشور در ۹ اسفند مراسم جشنی در منزل طیب حاج رضایی در خیابان خراسان تهران برگزار شد. روزنامه اطلاعات ۱۰ اسفند ۱۳۳۲ گزارشی از این جشن با عکس شعبان جعفری در خانه طیب منتشر کرد. گزارش را بخوانید و عکس را تماشا کنید. روزنامه اطلاعات ۹ اسفند ۱۳۳۲ عکسی از تجمع مردم در مقابل کاخ شاه در سال ۱۳۳۱ منتشر کرد، این عکس هم دیدنی است.

جشن برای شاه در خانه طیب با میدان داری شعبان بی مخ + عکس و گزارش

جشن برای شاه در خانه طیب با میدان داری شعبان بی مخ + عکس و گزارش

جشن برای شاه در خانه طیب با میدان داری شعبان بی مخ + عکس و گزارش

جشن برای شاه در خانه طیب با میدان داری شعبان بی مخ + عکس و گزارش

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب