سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۵

وزارت نیرو اسراف کنندگان آب را نقره داغ می‌کند

 وزارت نیرو برخورد قانونی با اسراف کنندگان آب در بخش کشاورزی و صنعتی را آغاز کرد.

اطلاعات نوشت: عیسی بزرگ زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران و سخنگوی صنعت آب دیروز در تشریح این برنامه به خبرنگاران گفت: براساس مفاد نقشه راه آب، منابع آبی کشور محدود و مختص مصارف اجتماعی نظیر شرب و بهداشت و نیاز زیست وندان (حقابه محیط زیستی) است و در سایر موارد باید به اموری که دارای کارکرد اقتصادی هستند، باز تخصیص شود. یعنی صرف اموری شود که بیشترین مشارکت را در تولید سرمایه و تولید شغل دارند. پس در هر نقطه ای که با کمبود آب شرب روبرو شویم؛ ابتدا آب صنایع را قطع خواهیم کرد. زیرا اولویت ما تأمین نیاز شرب و بهداشت از منابع سطحی و زیر سطحی است.

 وی با اشاره به اینکه از طرف دیگر موظف شده ایم آب مورد مصرف بخش صنعت و کشاورزی را از طریق پساب یا آب دریا به شکل بازتخصیص تأمین کنیم، ادامه داد: در میان بخش های صنعتی کشور فقط صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی مستثنی از بازتخصیص پساب و آب دریا هستند و سایر بخش های صنعتی در قالب یک برنامه زمانبندی شده باید از اتکای به آب شرب جدا شوند.

به گفته بزرگ زاده،بر اساس این برنامه ابلاغی تا پایان امسال 125 میلیون متر مکعب آب مصرفی 220 واحد بزرگ صنعتی باید صرفاً از طریق پساب و آب دریا باز تخصیص شود. سال بعد هم اتکای 407 واحد صنعتی دیگر به آب شرب قطع و 330 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز این واحدها صرفاً از طریق پساب و آب دریا تأمین خواهد شد. همچنین تا سال 1404 بالغ بر 232 واحد صنعتی دیگر موظفند اتکای خود به منابع آبهای رو سطحی و زیر سطحی  قطع کرده و 241 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز خود را از آبهای غیرمتعارف تأمین کنند.

وی با اشاره به اینکه آب مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط را تأمین می کنیم ،افزود :در بخش کشاورزی هم ظرف ماه های اخیر جریان برق 900 چاه بسیار پرمصرف را در نقاط مختلف کشور قطع کرده و به صاحبان 21 هزار چاه کشاورزی دیگر هشدار داده ایم تا با مراجعه به ادارات آب منطقه  ا ی تعهد دهند به سرعت مصرف آب خود را مطابق الگو کاهش دهند. وی گفت: باید بپذیریم که حجم بارگذاری های صورت گرفته روی منابع آبهای متعارف کشور دو برابر استاندارد جهانی است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب