پایان جنگ حماس و اسرائیل نزدیک است؟ +ویدئو
{$sepehr_media_102224_400_300}