پیکان ۵۳ وارد بازار شد +عکس و جزئیات

پیکان ۵۳ وارد بازار شد + عکس و خبر

به گزارش اطلاعات آنلاین، شرکت ایران ناسیونال/ ایران خودرو در بهمن ۱۳۵۲ از تولید مدل جدیدی از خودرو پیکان با عنوان پیکان ۵۳ خبر داد. روزنامه اطلاعات ۱۶ بهمن ۱۳۵۲ در صفحه اول خود خبر انتشار مدل جدید پیکان را منتشر کرد. خبر را بخوانید.

پیکان ۵۳ وارد بازار شد + عکس و خبر