سقوط یک قطعه از موشک گنبد آهنین وسط خیابان! +ویدئو
{$sepehr_media_138279_400_300}