با متخلفان بیمارستان گاندی برخورد می شود؟

اکو نگار نوشت: مهدی بستانچی عضو هیات مدیره انجمن ایمنی و مهندسی حریق درباره حادثه آتش سوزی در بیمارستان گاندی گفت: این حادثه باید به صورت کارشناسی بررسی شود، اما مشاهدات اولیه نشان می دهد که به طور جدی مشکل عدم استاندارد وجود داشته است. استانداردها در بخش‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شود و در کنار بحث استاندارد محصول بحث استانداردهای طراحی نیز وجود دارد.

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، ضوابط ملاک عمل مقررات ایمنی ساختمان را تاکید کرده که به نظر می‌رسد در ساختمان بیمارستان گاندی رعایت نشده است.

خود مبحث مقررات ملی کلا کامل نیست و یکی از انتقادات جدی که در این خصوص مطرح است اینکه سال هاست این مقرره به روز نشده است و در بحث ایمنی نواقصی دارد. اما همین مقرره ناقص نیز رعایت نشده است.

یکی از تاکیدات مبحث سوم الزام به رعایت ضوابط مربوط به درجه واکنش مصالح نمای ساختمان در برابر آتش است که در واقع همان پنل‌های کامپوزیت مورد نظر بوده و باعث گسترش حریق در بدنه ساختمان می‌شود. در ساختمان بیمارستان این پنل‌های کامپوزیت مورد استفاده قرار گرفته بود که در برابر آتش مقاوم نیست.

مساله دوم اینکه بین نمای ساختمان و بدنه اصلی فاصله وجود دارد این موضوع باعث اثر دودکشی می شود که نتیجه آن انتقال سریع آتش به طبقات بالاست. این فاصله باید با فایر استاپ‌ها پر شود تا جلوی انتقال آتش گرفته شود. اما نمای ساختمان بیمارستان اصلا فایر استاپ نداشته است. بنابراین این دو عامل در کنار هم باعث آتش سوزی سریع نما شده است.

وی گفت: سازمان آتش نشانی می‌گوید ما قبلا به آنها اخطار داده بودیم. اما سئوال اینجاست که آیا اخطار کافیست؟ یک بیمارستان را به صرف اینکه اخطار داده ایم باید رها کنیم؟

به گفته وی در مجموع در کشور بالای 50 درصد از ساختمانی‌هایی که در حال بهره‌برداری است استانداردهای ایمنی را ندارند.

وی افزود: در قانون ظرفیت هایی برای متخلفان پیش بینی شده است، اما من ندیدیم تا به امروز اجرایی شده باشد. بیمارستان گاندی نمونه خوبی است که ببینیم چه برخوردی با متخلفان صورت می‌گیرد.