سر نهفته در حفره گرانشی در میان اقیانوس هند چیست؟ +ویدئو

ایسنا نوشت: پژوهشگران در بررسی این پدیده ۱۹ مدل کامپیوتری ساختند و نحوه حرکت لایه‌های تکتونیکی زمین در طول۱۴۰ میلیون سال گذشته را شبیه‌سازی کردند تا علت ایجاد این حفره گرانشی را کشف کنند.

{$sepehr_media_136820_400_300}