برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد +عکس

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، در میان زمستان‌های قرن گذشته، زمستان سال ۱۳۴۲ را می‌توان یکی از سردترین زمستان‌ها دانست. مسابقه فوتبال دوستانه تاج - ترنشین در حالی برگزار شد که تماشاگران با وسایل گرمایشی روی سکو‌ها نشسته بودند و مسابقه با حضور ۱۰ هزار تماشاگر به علت کولاک تعطیل شد. از سوی دیگر برف شدید راه‌های ارتباطی را مسدود کرده بود روزنامه اطلاعات از بسته شدن راه آهن و مسیرهای ارتباطی بین آذربایجان و تهران خبر داد. این اخبار را به نقل از روزنامه‌های اطلاعات ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۳۴۲ بخوانید و عکس‌هایی از این گزارش‌ها تماشا کنید.

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش

 

برف قطبی ارتباط تهران و تبریز را مسدود کرد + عکس و گزارش