پیام ستاره مصدوم استقلال به هواداران از بیمارستان را ببینید +ویدئو
{$sepehr_media_131487_400_300}