روزی که جاده چالوس سه بار بسته شد +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، زمستان ۷۰ سال پیش در اولین زمستان افتتاح جاده کرج به چالوس این جاده چندین بار بر اثر سقوط بهمن مسدود می‌شد. روزنامه اطلاعات ۲۴ دی ۱۳۳۲ گزارشی از وضعیت سقوط بهمن در این جاده و دوبار بسته شدن این جاده منتشر کرد. خبر را بخوانید و عکسی یادگاری از جاده چالوس در سال ۱۳۳۶ را تماشا کنید.

روزی که جاده چالوس سه بار بسته شد + عکس و خبر

روزی که جاده چالوس سه بار بسته شد + عکس و خبر

روزی که جاده چالوس سه بار بسته شد +عکس