ابر سیاه تهران را فراگرفت +عکس

ابر سیاه، تهران را فراگرفت + عکس و خبر
به گزارش اطلاعات آنلاین، ساعت ۸.۳۰ دقیقه صبح روز ۱۵ دی ماه ۱۳۷۲ مردم تهران با پدیده کم نظیری روبرو شدند. ابری سیاه همه شهر را پوشانده بود و شهر را در تاریکی فرو برد. روزنامه اطلاعات ۱۶ دی این پدیده جوی را پوشش داد. خبر را بخوانید و عکسی از این روز عجیب تهران تماشا کنید.

ابر سیاه، تهران را فراگرفت + عکس و خبر

ابر سیاه، تهران را فراگرفت + عکس و خبر