این گروه از نمایندگان متهم به فساد شدند

ابن گروه از نمایندگان متهم به فساد شده‌اند.

احمد زیدآبادی در واکنش به اعلام اسامی داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نوشت: گویا برخی نمایندگان کنونی مجلس از جناح اصولگرا نیز برای کاندیداتوری در انتخابات اسفندماه رد صلاحیت شده‌اند.

 این دسته از نمایندگان قاعدتاً نمی‌توانند به دلایل اعتقادی و سیاسی رد صلاحیت شده باشند چون تاکنون خارج از چارچوب و فراتر از متر و معیارهای مورد تأکید شورای نگهبان کلامی به زبان نرانده‌اند!

پس می‌ماند اتهامات اقتصادی و احیاناً "غیره"! در واقع رد صلاحیت آنها در چشم افکار عمومی به معنای محرز شدن ربط‌شان به نوعی از "فساد" است!

خب، اگر  فسادی توسط آنها صورت گرفته است، چرا فقط رد صلاحیت؟ چرا به محاکم قضایی معرفی نمی‌شوند؟ اما اگر ارتکاب فساد از سوی آنها شناسایی یا احراز نشده است، پس چرا باید با رد صلاحیت آنها به دلایل غیراعتقادی و غیرسیاسی، در چشم افکار عمومی به عنوان "اهل فساد اقتصادی و غیره" شناخته شوند؟