چه کسی مانع انتشار «کشتی پهلو گرفته» شد؟

 

کتاب نیوز نوشت: سیدمهدی شجاعی، نویسنده کتاب «کشتی پهلو گرفته» در گفت‌گو با  کریم فیضی گفته است: زمانی که در مجموعه «رشد» بودم کتاب «کشتی پهلو گرفته» را نوشتم و انتشارات مدرسه کتاب را چاپ کرد، آن زمان آقای حدادعادل، معاون فرهنگی بود و گفت این کتاب نباید توزیع شود، چراکه وحدت لطمه می‌خورد و قرار شد کتاب خمیر شود.

خدا لطف کرد با یکی از دوستان مجوز نشری به نام «نشر جوان» را داشتیم و لوگوی مدرسه را برداشتیم و با جلدی جدید ۱۰ هزار نسخه در دو نوبت چاپ کردیم. پس از آن انتشارات مدرسه دید کتاب گل کرد و آسیبی هم به وحدت نزد و خواستند کتاب را چاپ کنند و با این کتاب توانستند کتاب‌های دیگر را چاپ کنند. وقتی هم خواستیم برای نشر نیستان بازپس بگیریم با مسایلی همراه بود.