این ویدئو دزدیده شدن ابر‌های ایران را اثبات می‌کند
{$sepehr_media_121604_400_300}