قطار تورم در ایران ترمز می‌برد؟

اطلاعات نوشت: فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اخیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تمرکز بر موضوع برنامه و بودجه گفت: برنامه و بودجه حیاتی‌ترین و سرنوشت ‌سازترین اسناد منتشر شده از سوی هر حکومتی هستند و اهمال در این اسناد چشم‌انداز اقتصاد، جامعه، مردم، مشروعیت حکومت و تمامیت ارضی کشور را شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند.

وی گفت: در شرایط فعلی حتی عالی‌ترین سطوح حکومتی هم بر نظام بودجه‌ریزی کنونی نقد وارد می کنند، اما معلوم نیست چرا علیه هر کوششی برای اصلاح نظام بودجه ریزی مقاومت می‌شود.مومنی گفت: از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب مجلس تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران صورت گرفته است.

 به گفته وی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی منافع ملت، مشروعیت حکومت و آبروی کشور را تضمین می‌کند و اگر نهادهای نظارتی باکیفیت داشته باشیم باید با مقاومت در برابر اصلاحات، برخورد کنند. در این میان زیان‌بیننده بزرگ پنهانکاری مردم و دولت و کشور هستند و رانت‌خوارها و رباخوارها و دلال‌ها هستند که از این موضوع سود می‌برند.

این استاد دانشگاه ادامه ادامه داد: وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد، همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است.