خرید یک پمپ بنزین چقدر روی دست شما خرج می‌گذارد؟

روزگار خودرو نوشت: شاید جالب باشد بدانید که قیمت جایگاه‌های سوخت در بازار چقدر است.

به عنوان مثال یک جایگاه سوخت ۲۰۰۰ مترمربعی با قیمت ۱۵۰ میلیارد تومان آگهی شده است. به نوعی قیمت هر متر آن ۷۵ میلیون تومان است.

جایگاه سوخت دیگری در جنوب تهران به قیمت ۱۷۰ میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

برای یک پمپ بنزین دیگر در تهران نیز با ۱۰۰۰ مترمربع متراژ قیمت ۲۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

خرید یک پمپ بنزین چقدر روی دست شما خرج می‌گذارد؟

 

خرید یک پمپ بنزین چقدر روی دست شما خرج می‌گذارد؟