وقتی هر زن ایرانی ۶ کودک به دنیا می‌آورد +عکس و جزئیات

به گزارش اطلاعات آنلاین، در گزارش تحلیلی جمعیت ایران در نیم قرن پیش، که احمدرضا طاهری آن را نوشته به افزایش جمعیت مردان نسبت به زنان و همچنین متوسط زایمان زنان اشاره شده است. همچنین در گزارش تاکید شده جمعیت ایران ۲۰سال بعد دوبرابر می‌شود‌. این مطلب خواندنی را از روزنامه اطلاعات ۲۵ آذر ۱۳۵۲ بخوانید و عکسی از زنان یک خانواده بزرگ عشایری در همان سال را تماشا کنید.

وقتی هر زن ایرانی ۶ کودک به دنیا می‌آورد + عکس و آمار

وقتی هر زن ایرانی ۶ کودک به دنیا می‌آورد + عکس و آمار

وقتی هر زن ایرانی ۶ کودک به دنیا می‌آورد + عکس و آمار