آقای نماینده هنگام سخنرانی در مجلس سکته کرد +ویدئو
{$sepehr_media_112616_400_300}