پوشش چادر برای تمام کارمندان این شهر اجباری شد

دیده بان ایران نوشت: در بخشنامه معاون اجتماعی استانداری قم آمده است: «کلیه کارمندان خواهر بر اساس مقرارت ابلاغی وزارتخانه های متبوع با پوشش چادر وبدون آرایش در محل کار حاضر شوند»