اراک در شوک جنایت هولناک خانوادگی! +عکس قاتل

به گزارش اطلاعات آنلاین، خانه‌ای در شهر اراک مرکز استان مرکزی، آذرماه ۱۳۵۲ محل وقوع جنایتی بود که همه مردم این شهر را شوکه و متاسف کرد. روزنامه اطلاعات ۱۲ و ۱۳ آذر ۱۳۵۲ گزارش هولناک قتل ۴ نفر از اعضای یک خانواده توسط پیش‌خدمت خانه را منتشر کرد. عکس‌ها را تماشا کنید و اعترافات قاتل را بخوانید.

 

قتل عام خانوادگی در اراک+ عکس و گزارش

قتل عام خانوادگی در اراک+ عکس و گزارش

اراک در شوک جنایت هولناک خانوادگی فرورفت! +عکس قاتل

قتل عام خانوادگی در اراک+ عکس و گزارش

قتل عام خانوادگی در اراک+ عکس و گزارش

قتل عام خانوادگی در اراک+ عکس و گزارش