تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضاشاه +عکس و گزارش

به گزارش اطلاعات آنلاین، هفدهمین جلسه دادگاه دکتر محمد مصدق با تشنج حاضران چند دقیقه متوقف شد. در این جلسه دکتر مصدق به موضوع پایین کشیدن مجسمه رضا شاه توسط توده‌ای‌ها اشاره می‌کند و قاضی دادگاه نظامی به دکتر مصدق حمله می‌کند. مشروح این بخش از دادگاه را به روایت روزنامه اطلاعات ۸ آذر ۱۳۳۲ بخوانید و عکس‌هایی از این جلسه تماشا کنید.

تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضا شاه + عکس و گزارش

تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضا شاه + عکس و گزارش

تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضا شاه + عکس و گزارش

تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضا شاه + عکس و گزارش

تشنج در دادگاه مصدق به خاطر رضا شاه + عکس و گزارش