۷ ایراد فنی پیکان مدل ۶۲ را ببینید! +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، تولید خودروی پیکان در سال‌های جنگ به دلیل تحریم‌های شدید اقتصادی با نشیب و فراز‌های فراوان روبرو بود. یک خواننده روزنامه اطلاعات با ارسال نامه‌ای به روزنامه ایرادات فنی خودرو‌های پیکانی که در آن سال به مردم عرضه شده را شرح داده است. این نامه در روزنامه ۸ آذر ۱۳۶۲ منتشر شد. این نامه فنی را بخوانید و عکسی از خط تولید پیکان در سال‌هاس ابتدایی دهه ۱۳۶۰ در ایران خودرو را تماشا کنید.

۷ ایراد فنی پیکان مدل ۶۲ را ببینید! +عکس