ویدئو| خط‌ونشان مهدی چمران برای عوامل قطع درختان سعدآباد

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از مسئولان کاخ سعدآباد گفته اند که هیاهوها برای چیست، طوفان 3 درخت را انداخته است. اما شهردار منطقه گفته که مسئولان این کاخ بعد از 3 روز مجوز بازدید کارشناسان شهرداری داده اند و معلوم شده که 3 درخت را طوفان انداخته و 8 درخت را قطع کرده اند. 

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان های دولتی که دور خود دیوار کشیده اند،نباید درختان را قطع کنند.این موضوع را پیگیری می کنیم و اگر اقدام آن ها بدون مجوز از کمیسیون ماده 7 بوده حتما از آنان شکایت می کنیم.

{$sepehr_media_100912_400_300}