رئیسی از معاون اول خود برنامه خواست

 ایرنا نوشت: رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش رئیس بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بر تلاش بیشتر دولتمردان و اقدامات تحول‌گرایانه برای ارتقای شاخص‌های رشد اقتصادی تأکید کرد.

سید ابراهیم رئیسی همچنین معاون اول خود را مکلف کرد با برگزاری جلسات تخصصی، راهکارهای افزایش رشد اقتصادی در بخش صنعت، معدن و خدمات، را بررسی و ارائه کند .

وی در ادامه قانونگرایی، پیگیری حقوق مردم و مبارزه با فساد را از جمله اصول اساسی دولت برشمرد و با ضروری دانستن استمرار کنترل و نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی در تداوم اعتماد به دستگاه‌های اداری و اجرایی، بر این نکته   تأکید کرد که اعمال این نظارت‌ها به گونه‌ای نباشد که منجر به تضعیف روحیه جسارت و شجاعت مدیران شود.