عکس غبارروبی حرم حضرت معصومه(س) با حضور نماینده شاه!

به گزارش اطلاعات آنلاین‏، پنجاه سال قبل، آیین غبارروبی حرم مقدس حضرت معصومه (س) در شهر قم با حضور معاون نخست وزیر وقت انجام شده است. خبر و عکس را به نقل از روزنامه اطلاعات ۱۹ آبان ۱۳۵۲ بخوانید و تماشا کنید.

عکس غبارروبی حرم حضرت معصومه(س) 50 سال پیش

عکس غبارروبی حرم حضرت معصومه(س) 50 سال پیش