نسرین ستوده به اتهام کشف حجاب بازداشت شد
نسرین ستوده به اتهام کشف حجاب بازداشت شد

همشهری‌آنلاین نوشت: ساعتی پیش اخباری مبنی بر بازداشت نسرین ستوده در فضای مجازی منتشر شده است.

 پیگیری از منابع امنیتی حکایت از آن دارد که صبح امروز نسرین ستوده با اتهام کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه بازداشت و در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.