تمام ۵ مسافر این تیبا در تصادف با کامیون کشته شدند +عکس دلخراش