عکس دوچرخه عجیب پلیس ۹۰ سال پیش!

عکس دوچرخه عجیب پلیس ۹۰ سال پیش!

به گزارش اطلاعات آنلاین، دوچرخه‌هایی که نیرو‌های انتظامی در ۹۰ سال پیش سوار می‌شدند برای حمل اسلحه و همچنین مدارک و فرم‌های مختلف طراحی متفاوتی داشت. نمونه‌ای از این دوچرخه‌ها را تماشا کنید.