ویدئو| گذرگاه رفح بازگشایی شد
{$sepehr_media_87425_400_300}