این دختر با موتور زیر تریلی رفت و هیچ آسیبی ندید! +ویدئو

فرارو نوشت: بر اثر این حادثه موتور به زیر تریلی رفت و زن خیلی شانس آورد که راننده خیلی سریع پا روی ترمز گذاشت و او جان سالم به در برد.

{$sepehr_media_87328_400_300}