چرا شب‌ها علائم سرماخوردگی شدید‌تر می‌شود؟

چرا شب‌ها علائم سرماخوردگی شدید‌تر می‌شود؟