حرف‌های سانسور شده زن صهیونیستِ آزاد شده توسط حماس چه بود؟

همشهری آنلاین نوشت: رسانه‌های عربی خبر دادند، رادیو رژیم صهیونیستی بعد از انتشار گفتگویی با یکی از زنان اسیر صهیونیست که حماس وی را آزاد کرده بود، آن را از سایت خود حذف کرد.

براساس گفته‌های این زن صهیونیست، ارتش اسرائیل، اقدام به قتل عام حاضران در کمپ برگزار شده در اطراف نوار غزه کرده است.

مجری: آیا مهاجمان به شما آزاری رساندند؟

شهرک نشین: نه، برعکس آنها با من رفتاری بسیار انسان دوستانه داشتند.

مجری: واقعا انسان دوستانه؟

شهرک نشین: بله، آنها تلاش کردند تا ما را آرام کنند، به ما آب دادند تا استرس‌مان کاهش یابد، بعد از آن مرا آزاد کردند، من به چشم خود دیدم که ارتش اسرائیل بمبی را بر روی یک خانه که نیروهای فلسطینی و اسرای ما در آن حضور داشتند، پرتاب کردند و باعث مرگ همه ساکنان آن خانه شد. این نیروهای اسرائیلی بودند که با شلیک‌های کور خود بسیاری از از اسرائیلی‌ها مورد هدف قرار می دادند.