راهکار عجیب یک چهره معروف برای سالم‌سازی در فوتبال: این افراد را باید سر چهارراه کتک زد!

کیهان ورزشی نوشت: اصغر شرفی برای مبارزه با دلالی در فوتبال ایران راهکار خودش را دارد. وی می گوید: دلال ها پدر این فوتبال را درآورده اند. من با ایجنت های رسمی مثل همه دنیا موافقم اما اینها دلال هستند. اگر می خواهید درست شود باید نهادهای مرتبط چند نفر اینها بگیرند و سر چهارراه جلوی چشم مردم تنبیه شان کنند.اینطوری درست می شود.

وی افزود: با این کار آن مربی و بازیکن هم دیگر جرات نمی کند با اینها همکاری کنند.من این دلال ها را از تیمم بیرون می کردم. فرهنگی که برای مبارزه با این دلال ها لازم است فرق می کند. اینها را باید گرفت و کتک زد تا دست از سر فوتبال بردارند. اینها خواهش می کنم و بفرمائید نمی فهمند. رسانه ها اسم اینها را چاپ کنند.