اظهارات تاسف‌بار احمدی‌نژاد در گواتمالا +عکس

اصلاحات‌نیوز نوشت: محمود احمدی‌نژاد که زمانی در سفر استانی‌اش در پاسخ به ابراز احساسات مردم فیروزکوه گفته بود مناطق ممنوعه یعنی چی؟ هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند. امروز در گواتمالا گفته: ⁧نگاه سياسی ⁩به آب و منابع آبی بسيار مخرب است!

در دولت احمدی‌نژاد بالغ بر ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شد و از سوی دیگر نیز بدون نظارت، چندین برابر مجوز از چاه‌های مجاز آب برداشت شد و میلیارد‌ها مترمکعب آب از این طریق هدر رفت که می‌توان از آن به خیانتی بزرگ و "غارت منابع آبی کشور" نام برد.

اظهارات تاسف‌بار احمدی‌نژاد در گواتمالا +عکس

احمدی‌نژاد برای حفظ منابع آبی هفت مورد را خاطرنشان کرد. 

اول: فرهنگ سازی و توسعه آموزش اهمیت آب و الزام استفاده مناسب از منابع آبی 

دوم: تلاش نهادهای بين‌المللی به منظور دسترسی ملت‌های گوناگون به تكنولوژی‌های پيشرفته در مديريت مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزی. 

سوم: ايجاد تعادل در بخش كشاورزی با رويكرد انطباق نوع كشت و محصول با امكانات محيطی، آب و خاک.

چهارم: الزام به بازيافت کامل آب در بخش صنعت.

پنجم: رفع انحصار و ارزان‌سازی تكنولوژی‌های نو و الزام به نوسازی صنعتی كشورهایی كه بيشترين مصرف آب و بيشترين توليد آلودگی‌های محيطی را دارند.

ششم: بازنگری در مدل‌های شهرسازی، مديريت شهری و سبک زندگی به ويژه در بهداشت و حفظ سلامت آب و همچنين الگوی مصرف آب.

هفتم: آموزش و مديريت علمی برای استفاده كامل از پس آب‌ها.