عکس عجیب از وضعیت فروشگاه‌های اسرائیلی در شب گذشته

مردم اسرائیل به فروشگاه‌ها هجوم برده و خود را برای زندگی در پناهگاه آماده می‌کنند.

عکس عجیب از وضعیت فروشگاه‌های اسرائیلی در شب گذشته